Laiptų tipai

Tiesūs, paprasti linijiniai laiptai 
Tokie laiptai matomi dažniausiai iš vieno šono, nes būna prisišlieję prie vienos iš holo ar svetainės sienų. Rečiau pasitaiko tokio modelio, atvirai erdvėje stovintys laiptai. Galimas ir įdomus variantas, kai tokio tipo laiptai įrengiami tarp dviejų išilginių sienų. Siekiant patenkinti natūralaus apšvietimo stygių, dažnai planuojamas viršutinis stoginis apšvietimas. Linijiniai laiptai labai lengvai konstruojami. Laikančiosios konstrukcijos ir turėklai, gali būti labai paprasti ir lengvai pagaminami. Mažuose namuose retai kada pasiteisina tokios planinės schemos laiptai , tačiau kai name yra pakankamai patalpų ir erdvių ir visos jos tolygiai išsidėsto šalia linijinės formos laiptų, toks laiptų sprendimas visada priimtinas. Linijinės formos laiptus individualiame name įprasta konstruoti be aikštelės poilsiui. Tokio tipo laiptai mėgstami modernaus funkcionalizmo interjere. Lengvai atrodančios gelžbetoninės konstrukcijos laiptų pakopoje įtvirtintos laikančios sienos konstrukcijoje. Nereikia jokių laikančių laiptų sijų. Tokie ažūriniai laiptai atrodo lengvi, visai neslegia laiptinės erdvės, neužstoja ir neužgožia aplink juos išsidėsčiusių erdvių. 
Linijiniai laiptai visada būna itin paprasti, todėl dažnai galima improvizuoti laiptų pakopų dekoru, atitvėrimų, turėklų ir kitų, aplink esančių elementų proporcijomis, medžiagomis, ritminiu pasikartojimu ir spalvų bei atspalvių žaismu.

Lenkti, linijiniai laiptai
Neretai pasirinkta planinė struktūra būna tokia, kad ji padiktuoja sprausti laiptų vietą į kamp. Tai patogu ne tik laiptų laikančiosios konstrukcijos požiūriu. Vertikaliam ryšiui būtina ir atitinkamo dydžio anga perdangos plokštėje. O ją padaryti denginio kampe visada yra kiek paprasčiau nei jo viduryje. Du grynai konstrukciniai motyvai priverčia pasirinkti ir minėtuosius laiptų modelius. Tačiau ir tokio schemos laiptus, galime konstruoti neglaudžiant jų prie vidaus ar lauko sienų. Laiptų maršo posūkis reikalingas vien dėl to, kad paprasčiausiai neturime erdvės ta kryptimi, kurioje norime rengti laiptus.

Laiptai sudarantys „L“ raidės formą
Kartais laiptai įrengiami visiškai juos atitveriant sienomis. Toks laiptų sprendimas viada atrodo šiek tiek užspaustas ir ankštas. Jei to nesąlygoja aplink esančios patalpos, geriau tokių laiptų ir nedaryti. Šitokio planinio sprendimo laiptai, pataikauja esamai situacijai pastate. Laiptų pradžią ar jų pabaigą suorientuoti tiksliai, galima kryptmi. Šitokių laiptų konstrukcijavisada natūraliai būna daug sudėtingesnė. Ypač sudėtingas tokių laiptų sijų konstravimas. Kai turime monolitinio gelžbetonio konstrukciją, laiptų sijų konstruktyvas sėkmingai gali būti paslėptas betono apvalkale. Turėklas tokių laiptų variante irgi toli gražu nėra elementarus. Jį visada labai sunku gaminti. Sunku idealiai pritaikyti prie laiptų lenkimo ir kilimo. Todėl tokie elementai yra labai brangūs.

„U“ formos laiptai
Šios konstrukcijos laiptai prasideda ir baigiasi vienoje ir toje pačioje pusėje. Tai tarsi elementariausios, masiškai naudojamos, tipinės daugiabučių pastatų laiptinės prototipas. Šitokielaiptai galimi su laiptų aikštele, ar be jos. Laiptų aikštelė gali būti netradicinės formos, o dalinio apskritimo, ar dar įmantresnė. Tokie laiptai paprastai konstruojami gana elementariai. Jiems reikai tik dviejų laiptų sijų, kurių atramos išdėstomos greta viena kitos. Tokiai laiptinei visada pakanka apie 4 - 5 m ilgio ir apie 2 m pločio erdvės. Norint atsisakyti neestetiškai atrodančios metalinės laiptų sijos, galima konstruoti sudėtingesnį konstrukciniu požiūriu, ištisą laiptų maršo elementą, kur laiptų pakopos atlieka kartu ir sijos funkciją. Išgaunamas estetiškai švarus sprendimas. Įspūdis, tarsi laiptai ir išvis neturi laikančiosios sijos, nors pakopos suarmuotos taip, kad jos visiškai atlieka pačios konstrukcijos laikymo funkciją. Visais tavejais laiptų apatinis apšvietimas suteikia jiems ir juos supančiai aplinkai žaismigumo, o erdvei, kurioje jis yra – jaukumo. Šitokį apšvietimą galima naudoti tamsiu paros metu, kai nėra poreikio visiškai apšviesti laiptus. Vos keli prie laiptų pakopų sumontuoti šviestuvėliai puikiai nušviečia lipimo kelią. Jauki prieblanda ties laiptais leidžia išryškinti kitas, svarbesnes ir tuo metu bendros erdvės vietas – šventinį stalą, vietą prie židinio ir pan.

Sukti laiptai
Tai bene pats gražiausias, elegantiškiausias ir žaismingiausias laiptų modelis. Bet dėl jų nepatogumo, o kartais ir pavojingumo, normatyviniai dokumenti leidžia juos projektuoti tik kaip šalutinius ir antraeilius. Todėl nepykite ant architekto, kad jis nevykdo jūsų pageidavimų ir pagrindiniams laiptams pasirenka kitokios konstrukcijos laiptų tipą.

Sudėtingos konstrukcijos laiptai
Tokio tipo laiptų galima būtų pateikti labai daug ir labai įvairių. Jų lipimas prasideda viename taške, o baigiasi visai kitame. Konstruoti tokiu slaiptus – itin sudėtinga. Laiptų sijos visada būna daromos individualiai, taikomasi prie kiekvineo posūkio natūroje. Panaudoti tipinius laiptų sijų elementus niekada nepavyksta. Šitokia kebli situacija dažniausiai pasitaiko rekonstruojamuose namuose, kur gausu nepajudinamų elementų (vandentiekio ar nuotekų vamzdynai, laikanti siena, inžinierinės įrangos gausa pasižyminčios virtuvės kampas ir pan.), kur laiptams vietą parenka ne architektas ar namo savininkas, o ją gna griežtai padiktuoja esama situacija. Kartais labai ankštose erdvėse, kur reikia patekti į pagalbines pastogės aukštyje įrengtas patalpas, daromi itin statūs ir pusiau sukti laiptai. Šitokio modelio laiptus dažnai tenka įspausti tarp dviejų sienų. Nuo tarpo tarp sienų dydžio priklauso, ar laiptų posūkis bus smarkesnis, ar ramesnis.

Laipteliai į skirtingus pastato lygius
Jie dažnai atsiranda tarp pastato vidaus erdvių, kai gyvenamasis namas statomas ant nelygaus reljefo. Norint patekti iš namo į kiemą, nereikia gremėzdiškų lauko laiptų. Juos prižiūrėti visada daug sunkiau, nei vidaus laiptus ir ypač tai pajuntama žiemą. Peraukštėjimai planuojami ir laipteliai įrengiami pastato viduje. Panaudojus tokius sprendimus vidaus erdvės tampa daug originalesnės ir įdomesnės. Aukščių skirtumas atima šiek tiek patalpų ploto, tačiau erdvės, turinčios kelis lygius, visada nenuobodžios ir savitos. Tokie altitudžių pokyčiaitarsi zonuoja erdves.


Laiptai be turėklų

Turėklų nebuvimas dar labiau paryškina pasirinktos laiptų konstrukcijos eleganciją, lakoniškumą ir paprastumą. Tačiau kai šeimoje yra mažų vaių, senų ir neįgalių žmonių, šis sprendimas netinkamas ir normatyviniais aktais draudžimas. Laiptų turėklas naudojimo patogumui ir saugumui tikrai niekada nepakenks. Aišku, nukentės estetinė laiptų pusė, tačiau bus įvykdyti normatyviniai reikalavimai ir bus tikrai saugu.

Laiptų apačios sutvarkymas turėtų visda būti nepriekaištingas. Ypač, kai apačioje nėra atsikišusios laiptų sijos, laiptų pakopų ritmika labai patraukli. Pakopose įtaisytas apšvietimas atstoja toje erdvėje lubinį apšvietimą. O norint maksimaliai išnaudoti pastatytą gyvenamojo būsto plotą, visada daug ekonomiškiau įrenginėti laiptus virš laiptų. Kadangi į rūsį nusileidimas niekadam nebūna toks svarbus, be to, iš pirmojo aukšto erdvės is ir daug mažiau matomas, tai dažniausiai jiems pakanka ir labai minimalaus apšvietimo. Lipimo į rūsį ertmę užtenka uždengti nedidele dekoratyvine sienele, nors galima atitverti ir ištisine siena.